Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників за професіями
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей за 17 ліцензованими професіями.

Музей історії училища

Одним із центрів формування громадянської свідомості, формування активної життевої позиції є музей навчального закладу. З метою залучення учнів до вивчення і збереження історико-культурної спадщини, формування освіченої, розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до національних цінностей в ПТУ№2 м.Дніпро функціонує музей історії училища.

В 1986 році був відкритий музей училища, в якому  виставлено експонати і фотодокументи, зібрані викладачами та учнями, завдяки чому  доповнюється і збагачується будь-як інформація, процес навчання і виховання стає предметним, наочним, захоплюючим, розвивається інтерес до історії, розширюється кругозір.  Тут є і історія Нижньодніпровського трубопрокатного заводу на базі якого було створено училище, фото перших випускників, героїв другої світової війни - випусників училища, відображено страшну війну в Афганістані, трудових династій. 

Всі виставки і експозиції відображають життя училища за роки його існування. 

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УЧИЛИЩА