Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників за професіями
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей за професіями.

Умови вступу

До «Професійно-технічного училища №2 м. Дніпро»  приймаються громадяни України.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Прийом громадян до Професійно-технічного училища №2 м. Дніпро здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник.

Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з регіонального та/або державного бюджету України або видатків на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Документи для вступу:

Заява на ім'я керівника Професійно-технічного училища №2 м.Дніпро, вказуючи обрану професію (спеціальність), до якої додають:

 • Документ про освіту (оригінал)
 • Паспорт (копія) 
 • Витяг з Єдиного Державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання
 • Картка платника податків (копія)
 • Медична довідка (форма 086-о з обов’язковим зазначенням придатності до навчання за обраною професією)
 • Медична довідка (форма 086-І/о)
 • Довідка про щеплення (форма 063)
 • Епікриз на підлітка (до 16 років)
 • Документ про пільги (якщо такі є)
 • Фото 3х4 - 8 шт
 • Приписне посвідчення (копія для юнаків після 16 років) 
 • Зарахування в училище випускиків 11 класів проводиться без подання сертифікатів звонішнього незалежного оцінювання.

 

ПРОВОДИТЬСЯ ПОПЕРЕДНІЙ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ВІД АБІТУРІЄНТІВ 

(ЗАЯВА ТА КОПІЯ ПАСПОРТА АБО СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ).