Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

 

 

Майстер виробничого навчання – 1

Інженер з охорони праці – 1

Начальник штабу цивільного захисту – 1

Інженер-електронник – 1

Слюсар-ремонтник – 2

Актуальні вакансії

 

Порядок укладення трудового договору

Обов'язки працівника

 1. Надати роботодавцю необхідні документи:
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • довідку про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
 • документ про стан здоров'я;
 • відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

      2. Написати заяву на прийняття на роботу із зазначенням професії (посади) та дати початку роботи або підписати документ під назвою "Трудовий договір".

      3. Ознайомитися із наказом про прийняття на роботу.

      4. Пройти навчання з питань безпеки та гігієни праці, ознайомитися із правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

      5. Можна приступати до роботи.      

Image
Image

Обов'язки роботодавця

 1. На підставі заяви працівника та поданих ним документів або підписаного трудового договору видати наказ про прийняття працівника на роботу із зазначенням професії (посади), дати початку роботи та умов праці.
 2. Повідомити податкову службу про прийняття працівника на роботу.
 3. У випадках, передбачених законодавством, направити працівника для проходження попереднього медогляду (працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
 4. Проінформувати працівника про:
 • місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов'язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов'язків);
 • дату початку виконання роботи;
 • права та обов'язки, умови праці;
 • наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору - під підпис;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);
 • проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
 • організацію професійного навчання працівників (якщо таке передбачене).