Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Кабінети

Українська мова та література

В основі роботи кабінету української мови та літератури – новий підхід до навчально-виховної мети курсу української мови, що передбачає виховання учня як компетентну мовну особистість, яка відзначається високою мовною культурою; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм та мовленнєвого етикету. Оформлення кабінету виконане в сучасному стилі. Створено навчально-методичні експозиції змінного та постійного характеру. 

До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать стенди «Уславлена Катеринославщина», «Літературне Придніпров’я», «Чарівний світ української мови». До змінних експозицій належать творчі роботи учнів училища,фотороботи викладача Чехлової Т.С. «Дніпро – омріяне місто», портрет Т.Г.Шевченка, виконаний у техніці «вишивка бісером», міні-виставка народної творчості, стенд «Наші досягнення».

Кабінет оснащений комплектами дидактичного, роздаткового матеріалу з різних тем курсу української мови та літератури. Є в кабінеті підручники, словники, хрестомаії та сучасна методична література. Переважна кількість методичного забезпечення накопичена в електронному вигляді (презентації, аудіо та відео матеріали), які демонструються завдяки наявності телевізора. 

На базі кабінету щорічно проходять перші етапи Всеукраїнської олімпіади з української мови, Міжнародного мовного конкурсу  ім. П. Яцика та Міжнародного мовно – літературного конкурсу ім..Т.Г.Шевченка. Серед учнів училища є переможці першого, другого етапів та учасники третього.

Математика

Кабінет математики обладнаний телевізором для демонстрації навчальних презентацій і відеофільмів. Відеотека містить 32 мультимедійні презентації і 22 відеороликів з усіх тем курсу «Математика. 10-11 клас, рівень стандарту», матеріали про зв'язок математики з робітничими професіями, цікаві математичні факти, демонстраційні матеріали для проведення позакласних заходів. 

Розвивати просторове уявлення учнів на уроках стереометрії покликані 44 демонстраційні моделі многогранників і 26 моделей тіл обертання, набір розверток геометричних фігур. 

З метою ефективного засвоєння учнями окремих тем курсу математики під час навчального процесу активно використовуються настінні плакати, комплекти таблиць «Алгебра та початки аналізу 10 – 11 класи», «Геометрія 10 – 11 класи», опорні конспекти для учнів «Алгебра та початки аналізу 10 – 11 класи», «Геометрія 10 – 11 класи», тригонометричний круг, комплекти завдань для проведення самостійних та контрольних робіт з математики (10 – 11 класи), індивідуальні картки – завдання, портрети математиків з біографічною інформацією, набір класного інструменту, сучасні навчальні та методичні посібники.

Історії

Кабінет історії загальною площею 60м2. У кабінеті знаходяться: телевізор, ноутбук, демонстраційні стенди, політичні карти України та світу, глобус, навчальна література для класного та позакласного вивчення предмету, роздатковий матеріал (картки, таблиці, схеми, карти, документальні свідчення), відео матеріали, презентації, матеріали по євроінтеграції та Євросоюзу, підручники, навчальні посібники, нормативно-правова документація, методичні роботи по темам. 

Матеріалознавства

З метою активації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти кабінет «Матеріалознавства» забезпечено:

- Демонстраційними стендами з предмету та безпеки життєдіяльності на уроці;

- Навчально-наочними  приладдями, відповідно до вимог програми;

- Комплектами зі зразками матеріалів(залізна руда, флюси, скло, зразки чорних та кольорових металів та інші);

- Телевізором LGLED з комплектом дисків з відеоматеріалами тем навчальної програми.

Методичне забезпечення кабінету : навчальна література, підручники, посібники, довідниковий матеріал, презентації, плакати, банери, збірники вправ і завдань, роздатковий матеріал, збірник тестів з кожної професії.

Основ галузевої економіки та підприємництва

1. Кабінет окремий. Призначення кабінету – проведення теоретичних та практичних занять з предметів:  основи галузевої економіки і підприємництва

2. Рік створення  1990.

3. Площа кабінету складає 66 м².

4.Площа на одного учня  2,3 м².

5. Кількість робочих місць для учнів – 30.

6.Кабінет оснащений сучасним телевізором та комп’ютером підключеним до мережі інтернету.

7.Для навчання в кабінеті маються підручники з основ економіки, плакати на теми економічної та виробничої діяльності(15 шт.),

плани уроків, презентації, тестові завдання, тощо..

8. Фізичні та політичні  карти світу та України.

Зарубіжної літератури та художньої культури

Кабінет зарубіжної літератури в училищі - це центр навчальної, методичної і педагогічної праці викладача зарубіжної літератури. У ньому проходять всі уроки літератури, позаурочна робота: це і засідання гуртка  «Палітра», олімпіади, диспути, вечори, конкурси, екскурсії та інші заходи.  

Саме тут відбувається залучення учнів до світу прекрасного, виховується любов до книги, формуються критерії сприйняття творів світового мистецтва.

Кабінет оснащений: засобами навчання, передбаченим переліком типових навчально-наочних посібників;  необхідними ТЗН і пристосуваннями для їх ефективного використання; словесно-образною наочністю; критичними та літературознавчими матеріалами; методичною літературою;  довідковою літературою; законодавчими документами про освіту тощо.

Він забезпечує  умови для організації навчального, виховного  процесу та реалізації завдань відповідно типової освітньої програми.

Охорони праці

Кабінет оснащений демонстраційними стендами, плакатами, демонстраційно-проекційним обладнанням, зразками засобів індивідуального захисту, спецодягу, інструментів.  В наявності нормативно-правова документація з охорони праці, підручники, навчальні посібники, збірники дидактичного матеріалу з предмету; картки-завдання, збірники вправ і завдань для контролю знань, методичні розробки уроків.

Інформатики

НАЯВНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ, ІНСТРУМЕНТУ, МОДЕЛІВ, ПРИСТОСУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ

 • Персональні комп’ютери AMD Athlon 200 GE with Radeon Vega Graptisi
 • Багатофункціональний пристрій  Samsung SCX-4200

ТЕХНЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Ноутбук    Samsung R60plus
 • Телевізор Elenberg  

КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Робочі навчальні програми
 • Поурочно-тематичні плани
 • Плани уроків
 • Тестові завдання для тематичних атестацій
 • Навчальні посібники
 • Тестові завдання для тематичних атестацій

СТЕНДИ :

 • «Техніка безпеки при роботі на ПК»
 • «Пристрої введення, виведення»
 • «Робоче вікно текстового редактора»
 • «Критерії оцінювання»

МЕБЛІ, ІНВЕНТАР, МАТЕРІАЛИ, СИРОВИНА, РЕАКТИВИ

 1. Стіл 
 2. Стіл учнівський (парти)
 3. Класна дошка 
 4. Вішалка 
 5. Стілець 

Відеофільми з кожної теми:

 • «Створення презентацій»
 • «Створення відеокліпу»
 • «Текстовий редактор»
 • «Служби Інтернету»
 • «Електронна пошта»
 • «Електронні таблиці»
 • «Робота в середовищі ЕТ»
 • «Автоматизація виробництва»
 • «Автоматизація верстатників»
 • «Автоматизація зварювальників»
 • «Автоматизація автослюсарів»
 • «Охорона праці при роботі за ПК»
 • «База даних»
 • «Робота з таблицями в текстовому редакторі»
 • «Побудова діаграм в середовищі електронних таблиць»
 • «Спілкування на форумах»
 • «Дистанційне навчання»

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ

 • Руденко В., «Інформатика 10 клас»,2019р.
 • Руденко В., «Інформатика 10/11 клас»,2019р.
 • Гуржій А.М., «Інформатика та інформаційні технології», 2003р.
 • Бондаренко О. ,«Інформатика»,2019р.
 • Ривкінд , Лисенко, Чернікова. Шакотько, «Інформатика 10 клас». 2010р.
 • Ривкінд , Лисенко, Чернікова. Шакотько, «Інформатика 11 клас». 2010р.
 • Робочий зошит з теми «Текстовий редактор»
 • Робочий зошит з теми «Електронні таблиці»