Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Провідна мета системи методичної роботи Професійно-технічного училища № 2 – організація робочого простору, який задовольняв би професійним та загальнокультурним потребам педагогічних працівників у їх творчій та дослідницькій самореалізації. Зважаючи на швидкі темпи розвитку інформаційних та інноваційних модифікацій в освіті, а також інтерес педагогів до самоосвіти, постала необхідність побудувати методичну роботу навчального закладу, яка б забезпечила удосконалення освітнього процесу й створила сприятливі умови щодо підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Методичну роботу у Професійно-технічного училища № 2 побудовано з урахуванням особливостей змісту та організації освітнього процесу і здійснюється шляхом інтерактивної взаємодії всіх методичних підрозділів, творчої співпраці адміністрації та педагогічних працівників.

В училищі постійно працює методична рада, діяльність якої направлена на удосконалення методичної, педагогічної та дидактичної роботи. Провадженню сучасних форм та методик навчання, удосконаленню контрольно-аналітичній діяльності училища, удосконаленню роботи з впровадження Державних стандартів з професій та їх навчально-методичного забезпечення приділяється особлива увага.


Image
Image
Image

Протягом 2017-2018 навчального року було впроваджено діяльність працівників училища з підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. З цією метою було заплановано роботу комп’ютерної лабораторії з урахуванням часу для індивідуальних занять педагогів. Під час зимових канікул педагоги стали учасниками майстер-класу «Відеомонтаж в програмі Vegas Pro» та пройшли тренінгове заняття по монтажу відеороликів.

Відкриті уроки – це загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності учнів, комплексне використання засобів навчання тощо). Без відкритого уроку (виховного заходу) неможливо здійснити поширення і впровадження передового педагогічного досвіду.

Image
Image
Image

Індивідуальна методична робота в ПТУ № 2 направлена виключно на професійне зростання та відповідність вимогам до сучасного викладача. В роботі використовуються: наставництво, консультація, самоосвіта, стажування.

Методична рада училища активно працює над проблемою: «Впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника з підвищенням якості загально-освітньої підготовки». Аналіз роботи методичної ради засвідчує, що протягом 2016-2018 років зросла увага педагогів до пошуку ефективних форм і методів викладання предметів не тільки загально-освітнього, але й професійно-технічного циклів. Базовою одинецею залишаючи підготовку компетентного кваліфікованого робітника.

Плани роботи

План роботи методичного кабінету 2016-2017 н.р.

План роботи методичного кабінету 2017-2018 н.р.

План роботи методичного кабінету 2018-2019 н.р.

План роботи методичного кабінету 2019-2020.docx

План роботи методичного кабінету 2020-2021.docx

План роботи методичного кабінету 2021-2022.docx

План роботи методичного кабінету 2022-2023.docx

План роботи на зимові канікули 2017-2018 н.р.

Річний план методичної роботи 2016-2017 н.р.

Річний план методичної роботи 2017-2018 н.р.

Річний план методичної роботи 2018-2019 н.р. 

Річний план методичної роботи 2019-2020 н.р.

Річний план методичної роботи 2020-2021 н.р.

Річний план методичної роботи 2021-2022 н.р.

Річний план методичної роботи 2022-2023 н.р.

Річний план педрад 2016-2017 н.р.

Річний план педрад 2017-2018 н.р.

Річний план педрад 2018-2019 н.р.

Річний план педрад 2019-2020 н.р.

Річний план роботи методиста 2016-2017 н.р.

Річний план роботи методиста 2017-2018 н.р.

Річний план роботи методиста 2018-2019 н.р.

Річний план роботи методиста 2019-2020 н.р.

Річний план роботи методиста 2020-2021 н.р.

Річний план роботи методиста 2021-2022 н.р.

Річний план роботи методиста 2022-2023 н.р.