Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників за професіями
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей за професіями

Освітні програми

Нормативне забезпечення

Освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатівнавчання.

(Закон України ”Про освіту”)

Нова система освітніх програм

Для кого? – для здобувачів освітніх послуг, партнерів, регіону, держави

Для чого? – надати можливості для розвитку особистості, формування єдиних професійних знань, умінь і навиків, просування в освіті, на ринку праці

Що? – отримати широкий спектр компетентностей, мати можливості для спеціалізації, розвиваючи при цьому особистісні якості

Як? – комбінуючи теоретичне і практичне навчання, практичну роботу в навчальному середовищі і на виробництві

Модульно-компетентнісний підхід до розробки освітніх програм

Переваги:

  • Поєднання теоретичної та практичної складових навчання
  • Інтеграція предметів базового блоку з професійною складовою
  • Систематичність і послідовність
  • Запобігання виникнення розбіжностей у викладанні теоретичного матеріалу викладачем і демонстрацією прийомів майстром виробничого навчання
  • Підвищення мотивації до навчання
  • Економія навчального часу
  • Усунення дублювання матеріалу
  • Модуль – самостійна і завершена одиниця
  • Педагог професійного навчання (нова посада педпрацівника)